Групата на бизнеса е втора по големина в новия Общински съвет на Русе. Това показва проверката в информационната система „Апис“, която следи активността в икономиката и неправителствените организации.
17 от избраниците притежават фирми или фирмени дялове в най-различни браншове - от земеделие до обработка и обезвреждане на опасни отпадъци. Само групата на ГЕРБ има повече членове - 21. Но ако се отчетат всички приключили делови опити на новите съветници, ще се окаже, че само около 20 процента от новите местни законодатели не са се отъркали в бизнеса.
На другия полюс е активността в третия сектор - почти всички съветници са част от неправителствени организации.