Областната здравна карта на Русе трябва да бъде изпратена в здравното министерство до 23 ноември. В тази връзка вчера се проведе заседание на Комисията за изработването й под председателството на областния управител Стефко Бурджиев, а проектът на здравната карта беше разгледан и одобрен от комисията. По време на обсъждането, в което участваха и представители на Районна колегия на Българския лекарски съюз-Русе, беше акцентирано на мотивите за разпределението на медицинските дейности по видове, както и на разпределението на лекарите по специалности.
Здравната карта се базира на анализ на здравния и демографски статус на населението в област Русе, на състоянието и функционирането на здравната мрежа в момента и доколко броят и видовете лечебни заведения отговарят на реалните здравни потребности на населението в региона. Основната цел на документа е да се повиши ефективността на здравната система, като се осигури равнопоставеност на гражданите и достъп до своевременна и качествена медицинска помощ.