Изграждането на газов хъб в България като важна част от единния европейски енергиен пазар ще бъде финансирано от Европейската комисия със средства по механизма "Свързана Европа", съобщи „Стандарт”. Комисията одобри 195 проекта за изграждане на енергийна инфраструктура, които са в основата на Енергийния съюз на общността. От важните за нас проекти за финансиране са одобрени и интерконекторът с Гърция и модернизацията на газопреносната система на България, които са част от проекта за реализацията на Южния газов коридор. 

Като важен за ЕС е включен и интерконекторът между България и Сърбия. Общият бюджет за реализирането на всичките 195 проекта до 2020 г. е 5,35 млрд. евро.