Смяната на пенсионния фонд ще може да става и по електронен път. Това предвиждат промени в Наредба №3 на Комисията за финансов надзор (КФН) за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг фонд, управляван от друго пенсионно-осигурително дружество.
Те са одобрени на първо четене от КФН на проведеното на 16 ноември заседание и са публикувани на сайта на регулаторния орган за обществено обсъждане, като срокът е 14 дни.
Промените в наредбата не дават възможност за обратно прехвърляне на средствата от държавен фонд в универсален или професионален частен пенсионен фонд след като вече е бил направен такъв избор.
 Предвижда се заявлението за промяна да се подава в офис на пенсионно-осигурителното дружество, управляващо фонда, в който желаем да преминем, чрез негов осигурителен посредник или в електронна форма.
Когато заявлението се подава на хартиен носител, е необходимо подписът върху първия му екземпляр да бъде нотариално заверен. Електронното заявление пък се подписва с електронен подпис, валиден към датата на извършване на електронното изявление.
 Предвижда се промените в наредбата да влязат в сила от 1 януари 2016 г. Оттогава отпада и еднократната такса в размер на 20 лв., която фондовете събираха за смяната по силата на Кодекса за социално осигуряване. Такса ще има само при смяната на пенсионен фонд в България към такъв в ЕС, като тя ще е 10 лв.