Кметът на община Русе Пламен Стоилов да получава 1500 лева месечна заплата, колкото вземаше и през предходния му мандат, ще обсъждат общинските съветници на сесията на 30 ноември. Таванът, който кмет на община с население над 100 000 души може да получава, е 2700 лева, а минималното възнаграждение - 1000 лв.        
При селските кметове в общината обаче се предвижда увеличение на заплатите, като то варира от 30 до 152 лева.
Най-високо ще е възнаграждението на кмета на Мартен - 1150 лева, като при него съответно увеличението е най-голямо - 152 лева. С 20 лева по-малко ще взема неговата колежка в Николово - 1130 лева, а кметът на Тетово ще се разписва срещу 1100 лева. По 1050 лева месечно ще получават кметовете на Червена вода, Семерджиево, Бъзън, Басарбово, Сандрово и Ново село, като тяхното увеличение е със 116 лева. Заплатата на кмета на Хотанца е закръглена на 1000 лева след увеличението от 66 лева. Кметът на Просена ще взима 970 лева, а кметът на Ястребово - 900. Най-малко е възнаграждението на кмета на Долно Абланово, който ще се разписва срещу 800 лева.