Депутатите приеха на първо четене бюджета на ДОО, предаде репортер на Агенция „Фокус”. Предложеният бюджет бе подкрепен със 111 гласа „за”, 41 „против” и 13 „въздържали се”.
В отрицателен вот Георги Търновалийски от БСП заяви, че е гласувал против, защото за бюджета на ДОО, управляващото мнозинство не предлага визия и политики. „Къде са обещаваните дългосрочни политики за намалението на безработицата?”, запита Търновалийски.
В мотивите на законопроекта е посочи, че се предвижда през 2016 г. запазване размерите и съотношенията на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, като размерът на осигурителната вноска за фонд „Пенсии” се запазва на нивото от 2015 г. – 17,8 на сто за родените преди 1 януари 1960 г., при запазено съотношение – 9,9 за сметка на работодателя и 7,9 за сметка на работника. 12,8 на сто е за лицата, родени след 31 декември 1959 г., съответно при съотношение 7,1/5,7, както и размера на вноската за работещите в специалните ведомства, които се пенсионират по чл. 69 от Кодекса за социално осигуряване (КСО). Със Закона за изменение и допълнение на КСО (обн., ДВ, бр. 61 от 2015 г.) се въвеждат промени във фондовата организация на социалното осигуряване, като се създава фонд „Пенсии за лицата по чл. 69” и се въвежда право на свободен избор за промяна на осигуряване между фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) и фондовете „Пенсии“ и „Пенсии за лицата по чл.69“ на ДОО.
Предложените в проекта на ЗБДОО за 2016 г. минимални осигурителни доходи по основните икономически дейности и групи професии нарастват средно с 8,6 на сто за 2016 г. в сравнение с 2015 г. с ефект върху приходите от около 80,0 млн. лв. увеличение. За 2016 г. са договорени минималните осигурителни доходи за 48 икономически дейности със средно увеличение спрямо 2015 г. от 7,5 на сто. За останалите 37 икономически дейности, където не са постигнати споразумения е приложено административно увеличение на минималните осигурителни доходи със 7,5 на сто. Най-ниският минимален осигурителен доход е равен на 420 лв., очакваният размер на минималната работна заплата от началото на 2016 г. Диференцираният минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, съобразно облагаемия им доход за 2014 г., съответно 420 лв., 450 лв., 500 лв. и 550 лв., се запазва на нивото на 2015 г., но се увеличава минималният осигурителен доход за земеделските стопани и тютюнопроизводители от 300 лв. на 330 лв. от 1 януари 2016 г. Запазва се размерът на максималния осигурителен доход за всички осигурени лица - 2600 лв.За 2016 г. не се правят вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите”. Максималният размер на гарантираните вземания е 1200 лв. 
Повишават се възрастта и осигурителният стаж при пенсиониране за всички категории труд и се въвежда минимална възраст за пенсиониране на лицата по чл. 69 от КСО. Минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст и социалната пенсия за старост се увеличават от 1 юли 2016г. с процента, определен по чл. 100 на КСО.
По време на дебатите Хасан Адемов от ДПС заяви, че за първа година бюджетът на ДОО преминава границата от 10 млрд. лева, но е „копи-пейст” на бюджетите от предишните години. Корнелия Нинова от БСП уточни, че Бюджетът на държавното обществено осигуряване е бюджетът на отстъплението и вземането от хората, а Радан Кънев от РБ, че ще подкрепи бюджета в частта му, където минималният осигурителен доход за самоосигуряващи се лица не се провишава. „С ГЕРБ, ПФ и АБВ не сме имали никога противоречия по необходимостта от регионализация на минималната работна заплата и минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, когато сме били в опозиция”, добави Кънев. 
Стефан Кенов от БДЦ подчерта, че няма да подкрепят бюджета, защото в него не виждат нито една политика по насърчаване на раждаемостта. 
Управителят на НОИ Бисер Петков заяви, че разходите за пенсии са в размер на около 350 млн. лева и че заложените приходи са около 400 млн. лева повече от осигурителни вноски.