Разгорещени дебати между земеделски производители за най-подходящ вариант за уедряване на масивите преминаха в съдебен спор.
По време на бурната дискусия на 1 септември в Областната дирекция по земеделие предложение на единия от земеделците предизвикало възмущение у негов колега. Той го нарекъл „мръсна червена свиня“, защото заради безумната идея неговата кооперация щяла да загуби. След това напуснал заседанието, а обиденият навел глава заради отнесената обида и срам. Половин час по-късно гневният земеделец се върнал и се извинил за казаното. Въпреки това обаче засегнатият завел частно дело, с което поиска грубиянът да получи наказание. Интересното е, че въпреки грозните думи, обиденият не пожела да бъде обезщетен с каквато и да е парична сума.
Съдът прецени, че действително мъжът се е държал грубо и в разрез с нормите на публично място, затова го наказа да плати 1000 лева глоба. Решението не е обжалвано и вече е влязло в сила.