Монтираните без съгласуване с Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ жалузи на хале 1 на „Монтюпе“ правилно са пломбирани и така трябва да останат. Това реши на последна инстанция Върховният административен съд /ВАС/, като сподели становището на русенските си колеги.
Спорът около вентилационните щори се разгоря през 2014 година, когато екоинспекцията ги затвори с мотива, че чрез тях се изпускат вредни вещества. Така производственото хале се проветрява за сметка на въздуха, който диша цял град. Заповедта за запечатването им бе оспорена пред съда. На 16 септември 2014 година административните магистрати излязоха с решение, в което категорично заявиха, че жалузите трябва да останат затворени. Година и 2 месеца по-късно с тях се съгласиха и върховните съдии.
Както „Утро“ писа, жалузите били монтирани по фасадата на производствено хале 1 през 2012 година. Изграждането им e било съгласувано с Община Русе, но не и с РИОСВ. Малко по-късно започнаха и оплакванията от тежки неприятни миризми.
От септември 2012 година до април 2014-та са давани предписания за предприемане на мерки за ограничаване на изпускането на интензивно миришещи вещества извън работната площадка, включващи експлоатация на жалузите, тяхното затваряне и впоследствие пломбиране. Констативните протоколи са подписвани без възражения от представители на дружеството, посочиха съдиите. И припомниха, че през пролетта на 2014 година отново е извършена извънредна проверка по сигнали за разпространение на неприятни миризми около КАТ. Тогава било установено, че са отворени жалузите само на източната фасада, а на контролно-пропусквателния пункт на завода, който се намира източно от производствените халета, се усещала силна специфична миризма, характерна за работната среда в завода. По указания на проверяващите жалузите били затворени и след 10-15 минути интензивността на миризмата намаляла, пишат в мотивите си върховните съдии. 
Доказано е, че при затварянето на жалузите неприятната миризма силно намалява. Не е необходимо „Монтюпе“ да е единствен причинител на неприятни миризми. Достатъчно е да се докаже, че неговата дейност също е източник на такива странични за работния процес въздействия, каквото доказателство безспорно има. Именно заради изпускането на вредни вещества в резултат на производствената дейност на „Монтюпе“, доказано по безспорен начин пред първоинстанционния съд, РИОСВ е предприела правилно налагането на принудителната административна мярка, отсече окончателно ВАС.