Информационна среща-семинар организират в Русе Националната служба за съвети в земеделието и Селскостопанската академия в сряда, 18 ноември. Форумът ще се проведе от 10,30 в зала „Свети Георги“ на сградата на Областна администрация. 
Лектори ще бъдат специалисти от Института по овощарство в Пловдив. Ще бъдат разгледани теми, касаещи съвременните методи за напояване, управление на поливния процес, възможните проблеми и начините за тяхното разрешаване. Специално внимание ще се обърне на интензивното черешово производство и ролята и значение на системите за напояване за този плод.
Експерт от Териториалния областен офис на НССЗ ще разясни на фермерите възможностите за подпомагане на земеделските производители през новия програмен период 2014-2020 г.