Едно от обвиненията срещу Спасов беше свързано с проект на „Младежка инициатива“, с който бе спечелено финансиране от ЕС по програмата ФАР „Аксес“. Проектът е финансиран през 2001 г. Отпуснати са 20 000 евро.
Според обвинението реално по предназначение за осъществяване дейностите по проекта са били похарчени едва 3-4 хиляди лева. Останалите са били „усвоени“, но незнайно за какво. Прокуратурата се опита да докаже, че има серия инициативи, които са отчетени като извършени, а всъщност изобщо не са правени. А за разходите се използвали фалшиви фактури.
Подобно обвинение се внасяше за първи път не само в Русе, но и в България, делото се наблюдаваше и от ОЛАФ.
Затова беше особено зашеметяващ ударът, който в крайна сметка дойде от ВКС като последна инстанция: че това са били средства, които макар и отпуснати по проект, се явяват вид дарение. И тъй като договорът с донорските организации не предвижда санкции при неизпълнение на условията и заложените дейности, а само връщане на сумата - усвояването им, без да са изпълнени заложените в проекта дейности, не може да бъде престъпление.
„Само по себе си разходване на средства не по изискванията на проекта не значи присвояване. Безспорно се установява, че подсъдимият лично е изтеглил от валутната сметка на дружеството сумата от 20 612,90 евро. Експертизата не е установила наличието на водено счетоводство и касова книга. Този факт, както и това, че Спасов е изтеглил парите, обаче не са достатъчни. Липсата на касова книга и отразяване по нея на приходи и разходи действително е една презумпция за евентуално своене, но липсват доказателства в тази насока“, пише Великотърновският съд. А ВКС потвърждава тази логика. И тя е в сила.