Започна санирането на детска градина „Чучулига“ на ул. „Иглика“ 2. Предвижда се смяна на дограмата, полагане на външни и вътрешни топлоизолация, ремонт на отоплителната инсталация и полагане на нова покривна хидроизолация. Всичко това ще доведе до по-ниски сметки за ток.
Строителните дейности трябва да приключат до 31 декември 2015 година. Те се изпълняват по проект за енергийна ефективност на Община Русе, в който е включена и детска градина „Радост“ на ул. „Червен“ 5. Основната цел е да бъде повишен енергийният клас на сградите, в резултат на което да се понижи консумацията на топлинна и електрическа енергия. 15% от стойността на проекта, който се изпълнява по „Инвестиционна програма за климата“ на Националния доверителен екофонд, е собствен принос на Община Русе.