307 661.75 лева не са заплатени на изпълнители на извънболнична помощ, аптеки и лечебни заведения за изминалите девет месеца на годината, като причините са в констатираните нарушения, съобщи директорът на Районната здравноосигурителна каса Калоян Копчев. За същия период контролните органи на касата са извършили общо 885 проверки, при които са открити 768 нарушения. Най-често това са неспазване на договорените по вид и обем медицински дейности и изследвания на диспансеризирани хронично болни, бременни и деца по програмите за майчино и детско здравеопазване, неизвършване в пълен обем на договорените дентални дейности или неотразяването им в здравноосигурителната книжка, предписване и отпускане на медикаменти по незаверена в касата рецептурна книжка, хоспитализация в болнично заведение без необходимите индикации, вземане на потребителска такса от лица, освободени от нея, и др.
При 648 проверки на изпълнители в извънболничната помощ са открити 612 нарушения, а при 101 проверки в аптеки - 90 нарушения. Всяка втора проверка на джипита, стоматолози, медицински центрове и лаборатории е показала пропуски в спазването на законовите и договорни задължения, а при аптеките почти всяка проверка е открила нередности. В резултат от заплащане са отпаднали 158 368.75 лева. Освен това са издадени наказателни постановления за 46 535 лева в извънболничната помощ и за 3250 лева на аптеки.
Предварителният контрол на отчетените дейности в болничната помощ е спестил на бюджета на касата и на данъкоплатците 149 293.00 лева. В лечебните заведения са извършени 136 проверки, при които са констатирани 66 нарушения. Начислените глоби са за 13 600 лева.
Въпреки пропуските и санкциите аз съм безкрайно доволен от съвместната работа с нашите договорни партньори - лекари, болници, аптеки, коментира директорът на касата в Русе Калоян Копчев. Той с радост сподели, че все по-често получава писма от доволни пациенти, които хвалят и благодарят на лекари. Едно от последните е от Димитрина Борисова, която му пише за дългогодишния им семеен лекар д-р Вълчева, която им „дава живот без болка“. Писмото е пълно с топли думи за човечността на лекарката, която е еднакво внимателна и към възрастните, и към младите си пациенти. Доказани доктори като д-р Вълчева трябва да бъдат стимулирани, защото са пример за подражание не само в здравеопазването, но и в обществото, пише русенката до директора на Здравната каса Калоян Копчев.