Клуб на строителите ветерани в Русенска област бе учреден вчера под ръководството на областния управител Стефко Бурджиев и академик Ячко Иванов. Бурджиев подчерта, че целта на клуба е да се събере елитът на строителния бизнес, чийто потенциал да бъде използван градивно. Той определи инициативата като платформа с огромен потенциал за развитието на града, като допълни, че новоучреденият клуб в Русе ще бъде пример сред останалите клубове в страната. Към настоящия момент в страната действат 31 клуба на строителите ветерани.