Проекти от сферата на информационните технологии, телекомуникациите и креативните индустрии ще имат предимство пред останалите при кандидатстване за европейско финансиране. Това стана ясно на вчерашното изнесено заседание на Постоянната секторна комисия в областта на индустрията и новите технологии, председателствано от зам. областния управител Явор Янчев.
Междуобластна комисия вече е уточнила приоритетите и те са Информационни технологии, телекомуникации, електроника и автоматика и креативни индустрии, включително изкуства, съобщи председателят на русенския Бизнесцентър Катя Горанова, която е участник в работната група за изготвяне на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Северен централен район за периода 2014-2020 г. Това са секторите, за които е решено, че регионът има най-голям потенциал за развитие. По настояване на Габрово в списъка е добавена и мехатроника. Макар тези приоритети да са вече фиксирани, съществува възможност за в бъдеще да се правят промени и при необходимост да се изведат напред други сектори. 
Одобряването на стратегията все още предстои. Наличието й ще даде повече шансове на проекти, които съответстват на приоритетите на СЦР (или на интелигентната специализация на района според европейската формулировка). За това съответствие се полагат допълнителни точки, които могат да формират 8-10% от общата оценка - разлика, която много често би се оказала решаваща. Това точкуване касае двете оперативни програми „Конкурентоспособност“ и „Наука и образование“.
Първите процедури по програма „Конкурентоспособност“ вече са отворени и фирмите могат да подават проекти. Малки и средни фирми могат да получат между 100 хил. и 1 млн. лева, а големите - до 1,5 млн. лева. Безвъзмездното съфинансиране за нашия регион е в размер на 70%. За целта обаче бенефициентите трябва да предложат иновативен продукт.