Обществена поръчка за изпълнение и техническа поддръжка на енергоспестяващи мерки в пет общински сгради обяви Община Русе. Това са спортен комплекс „Дунав“, две детски ясли на ул. „Неофит Рилски“ и една в кв. „Здравец“, както и детска градина „Слънце“ на ул. „Шейново“. Прогнозната стойност на поръчката е 1 154 102 без ДДС, като най-голяма сума - 480 990 лева, е предвидена за комплекс „Дунав“. 
Целта на поръчката е да се осигури намаляване на енергийното потребление на обектите. В обхвата на поръчката влизат дейности по проектиране и изпълнение на енергоспестяващи мерки, по техническата им поддръжка с цел икономии на енергия, както и мониторинг на енергийното потребление на сградите и отчитане на енергоефективния резултат.
Оферти ще се приемат до осми декември, а на следващия ден комисия ще ги отваря, като при оценяването ще се търси икономически най-изгодната оферта.