Увеличението на наетите и на средната работна заплата в Русенска област през третото тримесечие на годината показват предварителните данни на Националния статистически институт. Средното възнаграждение за периода юли-септември е 702 лева, което е с 6 лева или с малко под 1% повече от предходното тримесечие. Спрямо третото тримесечие на миналата година средната заплата в областта се е увеличила с 16 лева или с 2,33%.
В края на септември броят на заетите е 68 402 и поради сезонните фактори намалява спрямо юни, но расте спрямо същия период на миналата година. В сравнение със септември 2014 г. сега заетите са с 1141 повече. 
За първи път от далечната 2008-а насам тази година се отчита увеличение на работещите по трудов договор и то за трето поредно тримесечие, като разликата вече е впечатляваща - над 1000 души. Съдейки от все по-честите оплаквания на фирмите от недостиг на персонал, разкриването на нови работни места радващо расте, макар че засега тази тенденция не води до значителен ръст и на възнагражденията.
Все пак броят на заетите преди 7 години беше 84 559 души или оттогава сме загубили над 16 000 работни места. За първите две години на кризата броят им намаля до 78 700 през 2009 г. и 75 000 през 2010. В следващите три години икономиката на областта продължи да губи работни места, като дъното бе ударено през януари 2014 г. - едва 67 228 заети. Оттогава тенденцията, макар и твърде бавно, се обръща.