Пет социални услуги за деца до 3 години открива от 1 декември Община Русе в сградата на бившия дом „Майка и дете“ в кв. „Дружба 3“, който бе закрит с решение на Министерски съвет през август. Това решиха общинските съветници на сесията вчера. 
В сградата се предвижда да има център за социална рехабилитация и интеграция за деца с психични увреждания с капацитет 20 места, както и дневен център за деца с увреждания също с 20 места. Ще бъде разкрит и Център за обществена подкрепа с 95 места, в който ще се предоставят 2 социални услуги - семейни консултации и детско и майчино здраве. Звено „Майка и бебе“ е с 8 места, като 4 от тях са за спешен прием на деца с и без родители. Петата нова социална услуга е Център за настаняване от семеен тип с 8 места за деца с увреждания, които имат нужда от постоянни медицински грижи.
Петте социални услуги доразвиват някои от създадените по проект „Комплекс по интегрирани социални услуги за деца до 3 години в Община Русе“, а напълно нови са тези, които са предназначени за деца с увреждания. Проектът, който е пилотен за община Русе и още 8 общини, се изпълнява от 2013 г., а финансирането  с 599 966.85 лв. е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. По него общината е поела ангажимент да гарантира устойчивост на новоразкритите социални услуги, които от 2016 г. ще бъдат финансирани като държавно делегирани дейности.