Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) ще провежда изнесени приемни в област Русе всеки четвъртък този месец. Първите две от общо седем през ноември се състояха вчера в общинските служби по земеделие в Борово и Две могили.
Следващата седмица приемните ще се проведат в Иваново от 10.00 до 12.30 ч и във Ветово от 13.30 до 16.00 ч На 19-и ще има приемна само в Сливо поле от 10.00 до 12.30 ч, а последните две за този месец са на 26 ноември в Бяла и Ценово.
До края на годината НССЗ ще проведе още 5 приемни в общините Борово, Иваново, Ветово, Две могили и Сливо поле.
По време на срещите земеделските производители могат да получат на място актуална информация и съвети в областта на земеделието и развитието на селските райони, включително и за възможностите за финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., схемите за директни плащания и националните схеми за подпомагане. Целта е да се разшири и улесни достъпът на земеделските производители до консултантските услуги на службата.