Зам.-кметът Страхил Карапчански бе удостоен с наградата „Млад учен на Дунавския регион 2015“ от федералното министерство на науката, изследванията и икономиката на Австрия и Институтa за Дунавския регион и Централна Европа. Той получи престижното отличие заради изследователската си дейност в сферата на трансграничното и междурегионалното сътрудничество в Дунавския регион, както и за реформите в Кохезионната политика на Европейския съюз. Номинацията на Карапчански е от Русенския университет и Българо-румънския интеруниверситетски Европа център (БРИЕ).