60 проекта на обща стойност 89 млн. лева по различни оперативни програми - това е равносметката на Русе за изтеклата 2012 година. От тях към януари 2013 година са изплатени едва 1,5 млн. лева. 31 проекта са в процес на изпълнение, 28 са регистрирани, а един е прекратен.
Какви са причините изплащането на европейските средства да се бави, не става ясно от отчета на кмета Пламен Стоилов. Факт е обаче, че платеното е в пъти по-малко от общата стойност. По ОП „Административен капацитет“ например проектите са за 285 655 лева, а са платени само 57 хил. лева, по ОП „Конкурентоспобност“ спечелените проекти са за 38 млн. лева, а изплатената сума е... под 700 хил. лева. През 2012 година няма плащания по оперативните програми „Транспорт“, „Околна среда“ и „Регионално развитие“.
Кметът отчита още, че през 2012 година Общината е управлявала проекти общо за 39,7 млн. лева. През миналата година тя е депозирала още проекти за обща сума над 116 млн. лева, за които се чакали договори.