Поправка в закона за управление на отпадъците заплашва да удари бюджета за сметосъбиране на Общината и да залее Административния съд с дела. А без намеса на Темида надали ще мине, защото тя трябва да каже следва ли собствениците на фирми да плащат два пъти, за да се отърват от боклука си.
Хаосът настъпи от 1 януари, тъй като от тази дата ползвателите на търговски обекти, производствени и административни 
сгради бяха задължени да сключат договор с лицензирана фирма за разделно сметосъбиране и да предават боклука си на нея - отделно хартия, пластмаси, стъкло, метали и др. С кого ще сключат договор, си е тяхна работа - зависи от цената и качеството на услугата. Практиката е боклукът им да се взема в чували направо от офисите.
При това положение обаче няма никаква логика търговците да плащат втори път за същото на Общината, още повече, ако не ползват нито нейното сметоизвозване, нито контейнерите. Най-важното в случая е, че такса смет се плаща за извършена услуга, а не е данък.
Затова още с приемането на закона юристи предупредиха, че очакват проблем. И познаха - първото такова дело вече е факт, исковата молба вчера бе подадена в Административния съд в Русе.
Тя е от дружество собственик на 4-етажна сграда с офиси и магазини на „Александровска“, където такса смет е най-висока. Фирмата е спазила закона и е сключила договор за разделно сметосъбиране. Подала е заявление в Общината, че вече няма да ползва общинската услуга за сметосъбиране и сметоизвозване. В общинската Наредба 16 в чл.16, ал.4 е предвидено, че в такива случаи такса смет не се събира. За да бъде освободена фирмата от това задължение обаче, кметът трябва да издаде заповед и да назначи комисия, която да извърши проверка на място и да установи, че услугата действително не се ползва.
Подали сме заявление в Общината още през февруари и сме поискали да бъде назначена такава комисия, но така и не получихме отговор. А това е бездействие на административен орган, кметът е длъжен да назначи такава проверка, казва адвокатът на фирмата Андрей Желязков.
Затова сега казусът е изпратен в Административния съд. С молбата съдът да задължи кмета да разпореди проверката и да назначи комисия, за да се установи, че фирмата не дължи пари за сметосъбиране. И в крайна сметка да бъдат освободени от тази такса.
В Съдебната палата не крият опасенията си, че това нововъведение в закона ще доведе до лавина от искове за освобождаване от такса смет. Въпросът е какво ще стане, ако фирмите все пак бъдат освободени и как ще се отрази това на бюджета.
Такса смет всъщност включва не само събирането и извозването на боклука. Тя покрива и други услуги по чистотата, извършвани от Общината - осигуряването на кофи и контейнери, обезвреждането на отпадъка в специални депа и поддържането им, както и почистването на самата територия - улици, градинки и др. На практика няма как цялата такса да отпадне, защото почистването на улиците например е услуга, която ползват всички. Въпросът е дали тя не следва да бъде намалена и с колко, след като общинската услуга не се използва в цялост, коментират юристите. И смятат, че въпросът трябва да се реши в съда.
В Преходните и заключителни разпоредби на закона изрично е казано, че регламентът, за който става дума, влиза в сила, когато Общинският съвет изработи своя специализирана наредба, като крайният срок за това е 13 юли 2014 година, коментира зам.-кметът по комуналните дейности Свилен Иванов. Според него компаниите не трябва да бързат със сключването на договори с фирми за извозване на разделно събрания отпадък. Зам.-кметът  се надява, че до средата на тази година новата наредба  ще бъде изготвена. Затова и в план-сметката за чистотата намаление на такса смет не е предвидено.
Иванов смята още, че формално фирмата има основание да се позове на чл.16, ал. 4 от Наредба 16. Само че този регламент се отнасял само до имоти, до които няма маршрут за сметосъбиране. В конкретния случай фирмата е с адрес „Александровска“ и по нея има сметосъбиране, на практика няма как да се докаже, че съдовете, поставени на улицата, не се използват от въпросното дружество, коментира още Свилен Иванов.
В чл. 16, ал. 1 изрично е казано, че всеки, който иска да плаща такса смет според количеството боклук, трябва да подаде декларация от 1 юни до 30 ноември на предходната година, разсъждава Свилен Иванов. В този случай такса битови отпадъци няма как да падне изцяло. От трите компонента - поддържане на хигиената на улиците, за депониране на отпадъците на сметището и за сметосъбиране и извозване, може да се отреже само последната, допълни Иванов.