Инж.Диана Иванова - директор на русенската професионална гимназия по облекло "Недка Иван Лазарова", член на Браншовия съюз на производителите в леката промишленост-Русе и кандидат за общински съветник от партия Български демократичен център проведе днес среща-разговор с представители на водещи конфекционни фирми в града относно предизвикателствата пред шивашкия бранш в България. Срещата се инициира по идея и интерес от страна на конфекционните предприятия. На събитието присъстваха собствениците на фирми с традиции в бизнеса като "ТОП МЕН", "Антоан Вилл", "Аристон С", "Кансер", "Херос", "Камея" и "МИК-БГ".

С мисъл за индустриалното развитие на Русе, утвърден като център на конфекционната промишленост в България, оживено бяха разисквани перспективите за развитие пред бранша, привличането на инвеститори, чуждестранните интереси към производство в региона, нуждата от квалифицирани кадри и реалните възможности за професионалната им реализация в сектор "Текстил и облекло".

 Представителите на фирмите споделиха виждането на инж.Диана Иванова, че е необходимо да бъдат генерирани местни политики и стратегии, свързани със захранване на фирмите с квалифицирани кадри. Изграждането на устойчива връзка образование-бизнес е основата за развитие на икономика, базирана на знанието. Подобна обвързаност визира като основен приоритет пред професионалното образование постигане на адекватно качество, съобразено с динамичните, конкурентни процеси в глобалния информационен век. В развитите европейски страни образованието и уменията са най-важната предпоставка за осигуряване на икономически растеж и благосъстояние.

Акцент в срещата бе дискусията за дуалната система на обучение в България и обвързването на образователната реформа у нас с предприемаческия и иновативен дух на бизнеса.