За първи път се опитах да предложа не общо решение, а диференцирано за различните сектори - така вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин коментира своето предложение за увеличението на минималните осигурителни вноски, в което то се спестяваше на тютюневия бранш. Както е известно, след рязката реакция на премиера Борисов Калфин коригира предложението. Очевидно - и премиерът това ми каза, че не е хубаво да се създава впечатление, че има някаква избирателност, обясни вицепремиерът. Помолен да коментира повишаването на цените на т.нар. нездравословни храни, той посочи, че тепърва предстои тази идея да бъде обсъдена от съвета за тристранно сътрудничество. Оценката за това коя храна е екологична и здравословна е относителна, каза Калфин и припомни, че при влизането на България в ЕС българското бяло сирене също е било обвинявано в нездравословност.
Тези коментари министър Калфин направи минути, преди да открие вчера в Канев център 21-ата годишна среща на Европейската мрежа по ерготерапия, домакин на която е Русенският университет. Във форума вземат участие 113 преподаватели и 130 студенти от 63 висши училища в 20 европейски страни и от Канада. 
По-късно вицепремиерът се срещна с 32 студенти от РУ, които са преминали стаж в Регионалната служба по заетостта и в областна администрация по проекта „Студентски практики“. За последните две години 2800 русенски студенти са преминали практическо обучение по проекта. Калфин заяви, че натрупаният в Русе опит в партньорството между университета и РСЗ вече започва да се прилага в други региони на България и връчи сертификати на студентите. По-късно той обсъди с академичния екип бъдещо партньорство между МТСП и РУ в сферата на иновациите в социалните услуги, свързани с подкрепата на хора в неравностойно положение.