„Монтюпе“ няма нищо общо с появилите се в Русе на 14 и 15 септември миризми, а истинският замърсител на града не е открит, заяви на пресконференция в София индустриалният директор на компанията за Франция и България Микаел Бризон. С това ръководството декларира, че дружеството е напълно невинно и няма нищо общо с какъвто и да е случай на замърсяване в Русе. 
За нуждата от конструктивен диалог с властите настоя управителят на групата „Монтюпе“ Дидие Крозе, като изказа неодобрение на заклеймяването и слуховете около случая, когато Русе осъмна рекордно обгазен на първия учебен ден. А 10 дена по-късно една от леярните на компанията бе запечатана принудително от Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/, тъй като замерванията показваха превишено количество на изпускани вредни емисии във въздуха. 
Недоумение буди фактът, че ръководството на френската компания, което е търсено многократно за коментар около тези събития и старателно избягва среща с русенските медии, реши да представи становището си в София. Според наетата от „Монтюпе“ пиар агенция причина за столичната пресконференция е, че казусът бил надхвърлил регионалните рамки и бил минал на национално ниво. В същото време нито един от големите национални новинарски сайтове или онлайн информационни агенции не обърна никакво внимание на пресконференцията.
Заводът платил на експертите инж.Христо Мензилев и инж.Божидар Панайотов, които представиха докладите и резултатите от техните независими проучвания, според които „Монтюпе“ не е замърсител.
„Не смятам, че фирмата трябва да твърди, че не е замърсител, при условие, че има обективни резултати, които показват, че са превишени нормите, които са им разрешени“, коментира директорът на РИОСВ инж.Лилия Атанасова. Тя припомни, че на 14 септември от „Монтюпе“ са поискали да бъдат извършени замервания, които за пореден път са установили, че дружеството замърсява. 
„Принудителната мярка по пломбиране на карусел 1 беше финалният акт, който се базираше на превишените норми и наложените санкции, а след това и издадено наказателно постановление. Още през месец юни при проверка РИОСВ констатира множество несъответствия, за които бяха издадени предписания и изискани обяснения“, заяви Атанасова. И уточни, че никога екоинспекцията не е твърдяла, че „Монтюпе“ е единственият замърсител на въздуха. Тя каза, че това, което се генерира от „Монтюпе“ като специфични замърсители, е букет от най-различни органични съединения от смолите, които те използват като суровини.
Както „Утро“ писа, „Монтюпе“ обжалва запечатването на леярната, в която произвежда глави за „Ауди“. Според завода с тази мярка компанията губи много пари и реноме. В съда експерти от френското дружество заявиха, че много трудно машините и оборудването от затворената линия могат да се прехвърлят на друг подобен производствен участък. В същото време се чака и окончателното решение на Върховния административен съд за запечатването на друго съоръжение в завода - жалузите, от които се твърди, че се изпускат големи количества емисии.
Крайният срок за отстраняване на нередностите е 15 ноември. Преди дни от „Монтюпе“ представиха план за пускане на затворената леярна, който бе отхвърлен от РИОСВ.
„Причините, които бяха изложени в този план от тях, бяха, че имали проблеми в газоснабдителната инсталация. Аз заявявам, че за да има превишаване на норми, има или неработещо пречиствателно съоръжение, или то не функционира правилно. Предпоставките това съоръжение да не работи правилно е фактът, че те са си увеличили дебита на отпадъчни газове. Нямаме доказателства, че аспирационната им система функционира на 100%“, заяви още Атанасова. И допълни, че от компанията трябва да докажат дали аспирацията и пречиствателните им съоръжения работят ефективно, както и да докажат, че замърсяването не е от тях.