За последните 14 години функционирането на Международен пресцентър във връзка с избори в НДК е било организирано на един и същи принцип – стационарно разполагане на камери на телевизии с национален ефирен обхват в залата за пресконференции с възможност за подаване на звук и картина за другите телевизии, което може да бъде проверено в информацията, публикувана за съответните събития на уебстраницата на МВнР.
Достъпът на журналисти, фоторепортери и други представители на медиите до залата за пресконференции не е бил ограничаван при наличие на валидна, осъществена в срок акредитация. Не е имало и ограничения за разполагане на студия на телевизии в НДК в зависимост от техническите възможности на съоръжението.
Цитираният принцип е в основата на проверен дългогодишен организационен подход, позволяващ възможност за широко медийно отразяване на събитието, съобразено с техническите възможности и условията за безопасност в помещенията на Международния пресцентър.
Няколко дни преди изборите за органи на местната власт и провеждането на национален референдум, се забелязва, че принципите и доказано работещата практика за организация на Международния пресцентър в НДК се използват за целите на некоректна кампания, която няма да допринесе за качествено информиране на обществеността в нощта след изборите и референдума.
Като организатор на събитието, МВнР осигурява възможност за достъп и на всички акредитирани оператори на телевизии, които не са с национален ефирен обхват, до залата за пресконференции. Пресцентърът не поема ангажимент за техническо обезпечаване на работата им, поради невъзможност за осигуряване на условия извън договорените с НДК въз основа на традиционната практика за организиране на събитието. Също така не поема ангажимент за разполагането на камерите, разчитайки на колегиално и етично разбирателство между медиите.
За целта, операторите на телевизии, за които, към 18.10.2015 г., са подадени валидни заявки за достъп до зона В на Международния пресцентър и възнамеряват да присъстват в залата за пресконференции (зона А), следва да представят в МВнР писмо от ръководството на медията за промяна на заявената зона за достъп на конкретните лица в срок до 17.00 ч. на 22.10.2015 г., като преиздадените пропуски ще могат да бъдат получени в бюрото за акредитации в НДК на 25.10.2015 г.