Студенти от клуб "Млад педагог/социален педагог" в Русенския университет днес ще се срещнат с деца, които посещават Комплекса за социални услуги. Младите хора ще разкажат на децата за опасностите на трафика на хора и ще им прожектират филма "Две малки момиченца". Инициативата минава под знака на кампанията за борба с трафика, която се провежда тази седмица. Студентите вече обсъдиха с момичетата и момчетата причините, рисковете и видовете трафик.  Децата подредиха изложба във фоайето на КСУДС с информационни материали и плакати, за да може повече хора и други деца да се запознаят с проблема.