Израел търси опитни български строители по междуправителствената спогодба. Документи се приемат в бюра по труда по местоживеене, краен срок няма.
Към желаещите има редица изисквания, едно от които е досега да не са работили в Израел. Максималният срок за работа там е 3,5 години. Полетите са за сметка на работниците. Повече информация може да се намери в бюрата по труда и на сайта на Агенцията по заетостта. 
Две частни посреднически агенции пък търсят медицински сестри и санитари за работа в Англия.  Срокът за кандидатстване е до края на март, като също са поставени различни изисквания. За отбелязване е, че за санитарите английският не е задължителен.