За 15 години инвестицията в акции от българския борсов индекс SOFIX е донесла доходност от 346% или средногодишно доходността с натрупване е била е около 10.5%. Дори човек да не разбира абсолютно нищо от инвестиции и борсови спекулации, достатъчно е да вкара равна сума във всяка една от компаниите в индекса, за да постигне възвращаемост, за която повечето бизнесмени у нас биха му завидели. Поне това показва историята досега.
Вчера най-старият и представителен индекс на Българска фондова борса SOFIX навърши 15 години. Индикаторът стартира на 20 октомври 2000 г. при ниво от 100 пункта. Първата му година далеч не е лесна и той я приключва с понижение от 11.2%. Рекордът му е от преди близо 8 години, когато на 15 октомври 2007 г. той затваря на 1952.40 пункта. Малцината опитни инвеститори, излезли от пазара в този момент, реализираха 1850% печалба. На 24 февруари 2009 г. бе отчетена стойност от 259.95 пункта, което е спад от 86.68% спрямо върха. Оттогава индексът се покачи до 446 пункта или с над 70%.