Излекуван бухал ще бъде пуснат на свобода в сряда, съобщиха от Природен парк „Русенски Лом“. Бухалът, който е включен в Червената книга на застрашените видове, е намерен ранен в района на село Писанец и е закаран за лечение в Спасителния център за диви животни на сдружението „Зелени Балкани“ в Стара Загора. Нощната граблива птица, която се смята за най-едра от този вид - размахът на крилете й достига до 2 метра - вече е излекувана и ще бъде върната в добре познатите писански гори, където обикновено бухалите гнездят в цепнатините на скалите.