Акт с глоба, който бил отменен след разхождане по съдебни инстанции и харченето на пари за адвокати, стана повод за ново дело.
Претенция към Инспекцията по труда отправиха от Центъра за спешна медицинска помощ, които след проверка били сюпризирани с буквоядски акт за нарушена трудова дисциплина - заради използването на отпуск не по предварително планирания график. С помощта на правото успели да докажат, че глобата е неправилна и санкцията окончателно била отменена, а актът - обявен за незаконен и неправилен. Само че, за да докажат, че не са прекрачили никой закон или норма, от Спешна помощ изхарчили немалко пари. 
Административните съдии сметнаха, че медиците са в пълното си право да търсят обезщетение заради незаконния акт и осъдиха Инспекцията по труда да им плати общо 700 лева за адвокатски хонорари. Решението може да се обжалва.
Впрочем това не е първият път, когато двете страни стигат до подобен спор. А вероятно една от целите на провеждането му е да се обърне внимание на по-прецизното определяне на глобите, с които инспекторите наказват търговските дружества. Още повече, че не е тайна, че повечето от актовете им падат в съда най-често заради неграмотното им написване или санкциониране за маловажни нарушения.