За всички сигнали, за които е доказано, че са неоснователни, Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ ще сезира компетентните органи за търсене на наказателна отговорност. Това пише в съобщение на интернет страницата на русенската екоинспекция. Причината е в голямото количество лъжливи сигнали, които заливат по телефона РИОСВ. За да се стигне обаче до извода, че оплакванията не почиват на истината, а жалващите се граждани са недобросъвестни, се предприемат мерки, вършат се проверки и се разкарват експерти.    
През периода 9-15 октомври са постъпили 8 сигнала, които са доказано неоснователни. При част от сигналите подателите им са отказали да присъстват на проверката под предлог, че не се намират на мястото, откъдето са подали сигнала, дават пример от РИОСВ. Преди време пък директорката на екоинспекцията Лилия Атанасова разказа, че част от оплакванията за лоши миризми се четат и са предварително написани и структурани. Не били малко и обажданията, които целяли само да нагрубят и обидят екоинспекторите. 
Във връзка с изострената чувствителност на гражданите на Русе по отношение на въздуха, който дишат, от 9 октомври са въведени извънредни, доброволни дежурства на служители на инспекцията. При проверка на място ще бъдат съставяни протоколи, съобщават още от РИОСВ.