Намаление в сравнение с предходния месец на отседналите Русе туристи и на реализираните приходи от нощувки отчитат местата за настаняване от областта през август. В сравнение с август миналата година обаче се отчитат повече приходи при почти едно и също количество гости. 
Малко над 7000 туристи от страната и чужбина са пренощували в Русе и региона през август, при над 8000 за предишния месец юли и над 9000 през юни. Реализираните приходи от нощувки в 46-те места за настаняване в Русенска област през август са 541 хил. лв. или със 14% под нивото от предходния месец, показват данните на националната статистика.
В сравнение със същия месец на 2014 г. броят на потърсилите подслон в Русенско остава същият. Те обаче са оставали тук по-дълго време и броят на реализираните нощувки е значително по-голям. По тази причина общият размер на приходите за местата за настаняване от това перо са с 8% над миналогодишните. 
Най-голяма част от приходите от нощувки прибират хотелите с 4 и 5 звезди, каквито в Русенска област има 5. През август те са получили 246 хил. лева, от които 133 хил. лева от чуждестранни граждани, които по традиция предпочитат по-реномираните хотели.
Приходите от нощувки в местата за настаняване с 3 звезди, които в областта са 10, възлизат на 96 хил. лв. Реализираните приходи от нощувки на чужденци в този сегмент са за 35 хил. лева.
През август на територията на областта са функционирали 46 места за настаняване с общ капацитет 1818 легла, колкото и през юли. 
Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване е 11 922, със 700 по-малко отколкото през предходния месец. От тях 3849 са на чужденци. В сравнение с август миналата година се наблюдава увеличение на реализираните нощувки от български граждани, но намаление при чужденците. 
Пренощувалите във всички места за настаняване в областта през юли са 7069.