Петима съдии от Лисабон ще гостуват на Административния съд в Русе през следващата седмица. Краткият стаж е част от Програмата за обмен на магистрати от Европейския съюз, организирана от Европейската мрежа за съдебно обучение в партньорство с Националния институт на правосъдието. Русенският административен съд се включва за втора поредна година в нея.
Основната цел е магистратите да придобият реална представа и да видят от пръв поглед как работят сродни съдебни институции, както и да се утвърди взаимното доверие и сътрудничество между съдебните власти в страните от Европейския съюз.
По време на едноседмичната обменна програма съдиите ще бъдат запознати с българското административно правораздаване, с особеностите на правните процедури и спорове в Административния съд в Русе, както и с функциите и компетенциите на съдебните и административни учреждения в града. 
Лисабонските магистрати ще се срещнат и с ръководствата на Окръжна и Районна прокуратура, с представители на областна и общинска администрация.