Промяна в Закона за местното самоуправление и местната администрация дава шанс на общинските съветници да увеличат възнагражденията си. Всички народни избраници в местния парламент, които участват в специализирани комисии, ще вземат по една минимална работна заплата - 310 лева на месец. Ако комисията не е заседавала или съветникът не е взел участие в нея без уважителна причина, сумата няма да се изплаща.  
Този регламент предстои да залегне в Правилника за работата на Общинския съвет, а вносители на предложението са председателят Васил Пенчев и съветници от различни политически сили. Всички са категорични, че тази законова поправка отчасти компенсира несправедливото орязване на доходите им преди година.
Когато говорят, че са ощетени, старейшините имат предвид факта, че първо законът определяше хонорарите им за участие в заседанията и комисиите на Общинския съвет да бъдат 60% от средната брутна заплата в администрацията през последния месец на предходното тримесечие. Така те получаваха по около 300 лева месечно. После обаче парламентът им оряза парите наполовина, като намали процента им на 30. В резултат започнаха да вземат по около 150 лева.
Общинският съветник Пенчо Милков, който е един от вносителите, сподели, че за предишния месец заплатата му е била 117 лева. Юристът от БСП обяснява, че допълнителната сума от 310 лева донякъде ще компенсира усилията на съветниците. Ще я получават само тези, които работят в комисиите по приватизация, общинска собственост, жилищно настаняване, за компенсиране на хората с жилищно-спестовни влогове, за работа със затворниците. Тъй като те не заседавали задължително всеки месец, сумата от 310 лева ще се начислява само когато комисията работи. Милков уточнява, че за временните комисии, които се сформират за писане на наредби или за решаване на конкретни проблеми, участниците няма да получават специално възнаграждение.
Председателят на Общинския съвет Васил Пенчев, чиято заплата е 90% от тази на кмета, която е 1500 лева, също има право на допълнително възнаграждение за участието си в комисията по общинска собственост.    
Обществото никога не гледа с добро око, когато съветниците си вдигат доходите, още повече че имаше време, когато те работеха напълно безвъзмездно. Милков обаче обяснява, че заплащането на местните народни избраници е регламентирано и в Европейската харта за местно самоуправление, която България е приела. Единствената клауза, която е решила да не прилага, била именно за възнагражденията. Това според юриста Милков е налагане на имуществен ценз. Не пледирам за високи заплати, но за адекватно заплащане на труда ни, вижте - колеги, които работят на трудов договор, за да изпълняват задълженията си в местния парламент, трябва да си вземат неплатен отпуск, коментира общинският съветник. Подобна позиция защитават и други негови колеги от различни политически сили.