Около 20% от общия оборот на „Монтюпе“ идва от производството на цилиндровите глави, които заводът лее в пломбирания на 25 септември карусел 1. Там се произвеждат глави само за „Ауди“, които плащат средно 2.5 милиона евро месечно. Това стана ясно вчера в съда, когато френската компания поиска запечатването на производствената линия да бъде отменено и докато съдът на последна инстанция не реши има ли основания за пломбирането, леярната да продължи да работи. Адвокатите на завода обърнаха внимание, че от мярката на Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ „Монтюпе“ търпи значителни и трудно поправими вреди. Мениджърът по индустриализация в компанията пък предположи, че ако пломбирането не бъде отменено, ще настъпи катастрофа за компанията.          
И посочи, че заводът е доставчик на 5 модификации на глави за „Ауди“ и на една линия носачи. А ако продължи да не изпълнява макар и само част от поръчките, автомобилният гигант ще спре да разчита на „Монтюпе“ и ще го изключи от списъка си с доставчици.
Индустриалният мениджър обърна внимание, че на теория е възможно производството от затворения участък да бъде преместено в друг карусел. На практика обаче това би коствало месеци разглобявания, местения и настройки на отделните машини и съоръжения. А и трудно щяла да се запази пломбата, поставена от екоинспекцията.
Прокуратурата, която участва като страна в делото заради високия обществен интерес, пък обърна внимание, че много по-бързо и без финансови затруднения би било „Монтюпе“ да въведе в норми производството си и да отстрани откритите неколкократно нарушения, след което заповедта за пломбиране на леярната ще бъде отменена.
Независимо че в голяма степен е вероятно да настъпят значителни вреди за „Монтюпе“, съдът счита, че в случая трябва да се прецени как се отнася частният интерес на дружеството към обществения. Пломбирането на карусел 1 е наложено заради особено значими обществени отношения, сред които на първо място е здравето на хората. Затова съдът намира, че не следва да се дава предимство на частния интерес за сметка на обществения, тоест причиняването на евентуални значими вреди за компанията не може да се противопостави на евентуално увреждане на здравето на хората, сметна състав на Русенския административен съд и реши, че искането на „Монтюпе“ за отваряне на производствената линия в карусел 1 е неоснователно. С това магистратите потвърдиха предварителното изпълнения на пломбирането на участъка. Решението може да се обжалва. В началото на ноември предстои старта на реалния спор дали самата заповед на екоинспекцията за запечатване на карусела е базирана на валидни доказателства и замервания.
Както „Утро“ писа, до затваряне на леярната се стигна след 3-часови усилия на екоинспекторите. Причина за принудителната мярка пък стана масовото обгазяване на града на 14 срещу 15 септември. А директорът на РИОСВ Лилия Атанасова съобщи, че с поставянето на пломбата се спира работата на източника на доказани вредни емисии във въздуха.