Запозната ли е Европейската комисия с тревожните сигнали за обгазяване на Русе, разполага ли с актуален преглед на качеството на въздуха и нивото на замърсителите в района и дали възнамерява да приложи мерки по приетата политика за чист въздух. Тези въпроси е отправил към комисията евродепутатът от Реформаторския блок Светослав Малинов. 
Проблемът на русенци е стигнал до него от многото сигнали за промишлено замърсяване. 
След множество сигнали към българските институции и организирани протести, казусът е отнесен до европейските институции от русенци преди няколко месеца. Събрана е подписка, подкрепена от над 500 жители на града, която призовава за намеса срещу замърсяването на околната среда и застрашаването на здравето на жителите на града, пише на сайта си евродепутатът. Малинов посочва, че съгласно правото на Европейския съюз и приета директива държавите членки гарантират, че в техните зони и агломерации нивата на наличните в атмосферния въздух замърсители не превишават пределно допустимите стойности. Затова евродепутатът се надява с отправеното си запитване да привлече вниманието на комисията към опасенията на жителите на града.
Европейската комисия бе уведомена официално за нарастващия проблем с химическото замърсяване на въздуха и със специално писмо от живеещия в Торонто русенец Радко Димитров.