467 чувала отпадъци събраха доброволци и екоексперти в серията акции по почистване на дунавските отрови в Русенска област през изминалите три месеца. От тях около 300 са с годна за рециклиране пластмаса, 21 чувала са със стъкло, а другите са с негодни за преработка боклуци. 
Четирите акции с обща продължителност 14 дни бяха организирани от туристическо дружество „Приста“ по проект „Заедно за устойчиво развитие на дунавските острови“. В тях се включиха 97 души, от които 75 доброволци и 22 експерти и други придружаващи лица, като половината от участниците бяха на възраст между 18 и 35 години. В лагерите наред с основната група от Русе имаше хора от София, Свищов, Тутракан, Шумен, Трявна и Севлиево. 
Сред събраните отпадъци преобладават пластмасовите бутилки, но впечатление като общ брой правят и чувалите със стъкло, туби от гориво, стиропор, джапанки и обувки. Има и чували с раздробен и разпадащ се отпадък, негоден за рециклиране, както и такива с найлонови торби и опаковки, пластмасови чаши, чинии и прибори, опаковки от козметични продукти и други.
По време на последната акция през септември на остров Мишка бяха събрани общо 111 чувала отпадъци. В нея взеха участие 22 души от София, Русе, Тутракан и Свищов. 
От 17 до 18 октомври предстои следващата акция, която ще обхване основно остров Алеко, а ако времето позволява, акция ще има и през ноември.