Регионалната инспекция по опазването на околната среда и водите реши да не се извършва оценка на въздействието на проект за изграждане на площадка за рязане на бракувани кораби. Както „Утро“ писа, инвестиционното предложение е на столичната фирма „Кемстийл“ ЕООД, която вече има зелена светлина. 
Предвижда се площадката за рязане на бракувани кораби да се изгради на терен от близо 2 декара в Западна промишлена зона, включващ сталпел 9. Съдовете ще се извеждат от реката посредством хелинг. Ще се режат предимно безмоторни кораби чрез апарат за газоплазмено рязане.