От 24 териториалните статистически бюра на Националния статистически институт намаляват на шест - с центрове в София, Пловдив, Плевен, Русе, Варна и Бургас. Това реши Министерският съвет на вчерашното си заседание.
С консолидацията на звената в няколко основни региона в страната се цели подобряване на административния капацитет, гъвкавост при разпределение на задачите, оптимизиране на работата и ефективна организация на ресурсите, мотивира се кабинетът.
Според предварителната информация в новото Териториално статистическо бюро „Север“, базирано в нашия град, ще се консолидират звената в Русе, Силистра, Разград, Габрово и Велико Търново, разясни директорът на досегашното ТСБ-Русе Галина Ханджиева. Тя беше категорична, че окрупняването на статистическите служби не означава намаляване на регионалните данни, които се събираха до този момент. Всички бази данни на областно ниво ще се събират и оповестяват както и досега. 
Според новия устройствен правилник, който все още предстои да бъде утвърден, се предвижда известно намаление на общия персонал. Това обаче касае статистиците от другите областни звена. За районния център Русе реорганизацията по-скоро означава да увеличи броя статистици на работа. 
Предстои да бъде насрочен конкурс за избор на директор за новия статистически район. До провеждането му тези функции ще бъдат изпълнявани от Галина Ханджиева.