Преди пет години сред нашите среди имаше много песимисти относно трансграничния проект „EMES“, но сега е точно обратното -колегите са обзети от оптимизъм и са готови да осъществят и други европейски проекти. Не мога да не кажа, че реализацията му до голяма степен се дължи на подкрепата на директора на полицията в Русе комисар Светослав Първанов пред МВР. Това каза вчера началникът на Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението комисар Димитър Павлов на финалната пресконференция по проект „EMES“ - Осигуряване на ефикасен мениджмънт на съвместните действия при реагиране на извънредни ситуации в граничния район Гюргево-Русе“. Той е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 година.
Общата стойност на проекта е 5,633,877.89 евро, от които 4.778.655,23 евро са безвъзмездна помощ от Европейския фонд за Регионално развитие, а 1.088.647,82 евро са от българската страна, посочи комисар Павлов.
Основните дейности, изпълнени по проекта, са създаване на Трансграничен център за координиране и управление на риска Гюргево-Русе, създаване и прилагане на Система за комуникация и информация, съвместни демонстрации, информация и реклама, конференции, обучения, учебни посещения в Констанца и Добрич. С парите са закупени 120 пожарникарски облекла, 120 пожарникарски колани, 240 чифта пожарникарски ръкавици, 120 чифта ботуши, 120 пожарникарски каски, 120 водоустойчиви осветителни прибори, 120 маски с повишено налягане, доставка на оборудване за Центъра за дихателна защита, включващ компресор за зареждане на бутилки със сгъстен въздух, стенд за статично и динамично изпитване на дихателни апарати и бутилки със сгъстен въздух, 90 индивидуални дихателни апарата и 180 композитни бутилки за дихателните апарати, както и доставка на два пожарни автомобила за гасене с вода и пяна с оборудването към тях.
Общата стойност на допустимите разходи на тези доставки е 1.158.480,60 евро, уточни Димитър Павлов.
„Проектът бе труден, но ние успяхме да се справим и да го приключим в срок благодарение на находчивостта на пожарникарите в двата съседни окръга, каза директорът на дирекция в Окръжен съвет - Гюргево Нику Мърдале. По думите му с новата техника на обща стойност 11 млн.евро пожарните служби от двата бряга на Дунав ще могат да реагират своевременно при екстремни ситуации и да ги доведат до благоприятен край. През април ще представим и трансграничния център за координиране и управление на риска Гюргево-Русе, уточни Мърдале.