Таксиметров превоз на пътници ще се извършва само от търговци, притежаващи удостоверения за регистрация. Това реши вчера парламентът с приемането на първо и второ четене на промени в Закона за автомобилните превози. Промените бяха предложени от депутатите от ГЕРБ Цветомир Михов и Иван Вълков и единодушно приети в пленарната зала.
В досегашните разпоредби на закона таксиметров превоз можеше да се извършва и от водачи, работещи от името на регистриран превозвач, но за своя сметка. Така един субект можеше да си извади разрешение за таксиметров превоз и да го преотстъпва на водач, който е самоосигурено лице. По този начин се размива отговорността и компетентните органи често се затрудняват да налагат санкции, смятат депутатите.
Промените ще влязат в сила един месец след обнародването им в Държавен вестник.
Преди дни Върховният административен съд потвърди решението на Комисията за защита на конкуренцията и прекрати дейността на гражданските таксита „Юбер“. Вчера Uber спря временно работа в София и пусна подписка в защита на услугата.