Грамоти за успешно приключен трудов стаж в областна администрация по програмата „Старт на кариерата“ връчи вчера областният управител Стефко Бурджиев на пет момичета. Той подчерта, че е удовлетворен от вложеното старание, отговорност и добро отношение в работата им през изминалите 9 месеца и че областна администрация ще бъде винаги отворена за тях. 
Петте момичета бяха наети на работа като младши експерти в различни отдели. Те участваха в разработване и реализиране на проекти, посещаваха заседанията на осемте общински съвети в областта, подпомагаха организирането на заседания на областните комисии и съвети, изготвяха писма и справки по преписки.
Областна администрация обяви две свободни места за стажанти и по новата процедура на програма „Старт на кариерата“, за която документи се приемат в Бюрото по труда до 23 октомври.