Растяща като гъба месечна вноска по ипотечен кредит озадачила клиенти на банка и след неколкогодишно търпеливо изплащане на заема те се обърнаха към съда. Хората поискаха „Юробанк България“ АД, откъдето са изтеглили 55 000 евро в началото на 2008 година, да им върне надплатените вноски по кредита и магистратите да признаят, че банката незаконно е искала по-високи лихви от клиентите си. 
От делото става ясно, че когато сключили договора, базовият лихвен процент за жилищни кредити в евро бил 6.35%. Така клиентите се договорили да плащат на банката 365.92 евро месечна вноска. Съдебно-икономическа експертиза обаче показа, че през годините банката е увеличавала лихвения процент, а редом с него и месечната погасителна вноска по кредита. Така за 4 години лихвеният процент достигнал до 8.45%, след което се задържал на 8.2%. 
На първа инстанция съдиите не бяха благосклонни към изтеглилите кредит и зачеркнаха претендираните от тях 8339.56 лева. Те обаче обжалваха решението и на втора инстанция магистратите обърнаха внимание, че никъде банката не е посочила основание за увеличаване на лихвата, нито пък е определила критерии за нейния размер. От финансовата институция обяснили, че тези разяснения са достъпни на интернет страницата на банката, както и че са обявени в банковите салони, където всеки, който искал, може да се запознае. В това оправдание обаче съдът видя поредно доказателство, че банката едностранно и самоволно, без да се договори с клиентите си, е увеличила лихвата. 
Магистратите сметнаха, че клаузите, по които са вдигнати месечните вноски по кредита, са неравноправни, което показва недобросъвестността на банката. А всичко това довело до значително неравновесие между правата и задълженията на страните по сделката, като задлъжнелите били в неизгодна ситуация за сметка на трезора.
В крайна сметка съдът на втора инстанция сметна, че теглилите кредит са плащали част от сумите без основание. Затова реши, че платените общо 7496.95 лева по 61 месечни вноски са получени от банката неправомерно и тя трябва да ги върне на клиентите си. Останалите близо 1000 лева, за които кредитополучателите претендираха, обаче се оказаха погасени по давност. Решението може да се обжалва и пред Върховния касационен съд.