„Въззивният съд намира, че наложеното от първоинстанционния съд административно наказание глоба в размер на 1000 лева е неправилно индивидуализирано към минимума и е явно несправедливо, но при липсата на съответен протест от прокуратурата с искане за увеличаване на наказанието, не разполага с процесуална възможност да увеличи същото“, се казва в решение на Русенския окръжен съд. Което на нормален език означава, че съдиите смятат, че присъдата, под която се подписват, не е правилна, но са с вързани ръце да я коригират. Причината - строго определеният ред, който трябва да следва всеки съдебен състав. Независимо че съдът трябва да „коли и беси“, не в един или два случая се оказва, че след като прокуратурата не е поискала по-тежко наказание за обвинения от нея подсъдим, то съдът няма право самоволно и по свое усмотрение да увеличи присъдата. 
Конкретното дело, по което съдът казва, че е безпомощен да наложи по-тежко наказание, е за мъж, който уж взел под наем два къртача на бетон, но така и не ги върнал. Макар делото да не е от най-тежките и да не касае безмилостен престъпник, с подобни главоблъсканици е белязана цялата съдебна система и един ден може да застигне фатално знаков съдебен процес.
В случая човекът, който задигнал двата къртача за около 2500 лева, си остана окончателно само с 1000 лева глоба и извади късмет, че прокуратурата не е поискала по-сурово наказание.