Заплатите в България растат с най-бързите темпове в Европейския съюз, но не работниците са облагодетелстващите се то това, съобщава Вloomberg, цитиран от Фокус.След десетилетия на компании, плащащи на служителите си официално възможно най-малко правителството удвои минималната заплата откакто балканската държава се присъедини към ЕС през 2007 г., принуждавайки бизнеса да повиши официалните възнаграждения. Мярката увеличи събиранията на държавата от приходи и данъците върху доходите, докато най-бедната държава на търговския съюз – изчислено чрез продукция на глава от населението – се бори със сивата икономика, изчислявана на една трета от официалната.

Усилията на правителството същи така увеличават приходите цялостно, като средната месечна заплата се е покачила до 868 лв през юни от 802 лв година по-рано. Ръстът на заплатите спрямо инфлацията ще бъде водещ за ЕС – 4,6% за тази година, според базирана във Филаделфия фирма за човешки ресурси. 

Ако плащам на работник 1000 лв месечно и декларирам само 200, и минималната заплата стане 400 лв, аз ще трябва да декларирам 400. Повишаването на минималната заплата и минималните осигуровки отчасти принуждават бизнеса да изкарват заплатите на светло“, казва Георги Ангелов, главен икономист на института Отворено общество. 

И макар годишният БВП на глава от населението да е само 45% от средния за ЕС, правителството повишава минималните доходи с цел да доведе стандартна на живот по-близо до този в богатите страни-членки. Минималната заплата се е покачила от само 180 лв през 2007 г., до 380 през тази година.