С 0,26 процентни пункта (пр.п.) средно са поскъпнали потребителските кредити в лева през август спрямо предходния месец юли. Увеличението при тези в евро е с 0,05 процентни пункта. Това става ясно от лихвената статистика на БНБ за осмия месец на годината.
От Централната банка обаче отчитат намаление на лихвите на потребителските кредити на годишна база. Понижението при левовите заеми е с 0,48 процентни пункта до 10,87%, а по тези в евро - с 2,11 пр.п. до 7,07%.
При всички останали кредити - жилищните, потребителските в евро и други, се запазва трайната тенденция на намаление. 
Годишният процент на разходите (ГПР), в който се включват лихвата и допълнителните разходи, по кредитите за потребление в левове през август 2015 г. в сравнение със същия месец на 2014 г. се понижава с 0,36 пр.п. до 11,90%, а по кредитите за потребление в евро - с 2,25 пр.п. до 7,84%. През август 2015 г. годишният процент на разходите по жилищните кредити в левове спада на годишна база с 1,15 пр.п. до 6,13%, а по жилищните кредити в евро - с 1,72 пр.п. до 6.21%.
При депозитите тенденцията остава непроменена - доходността от влоговете спада. Месечните изменения са с части от процента, а годишните - спрямо август миналата година, поевтиняването е с малко над 1 процент.