Месеците до края на годината са последната възможност за по-евтино възстановяване на загубени здравни права. След 1 януари 2016 г. те ще се възстановяват срещу заплащането на всички дължими здравноосигурителни вноски за последните 5 години (60 месеца), а не както е сега - три години (36 месеца). Промяната в Закона за здравното осигуряване е публикувана в Държавен вестник в края на юни, но ще влезе в сила шест месеца по-късно, напомнят от НАП-Русе. 
Промяната е основен момент в брошурата „Здравно осигуряване на самоосигуряващи се“, чието разпространение започва в офиса на НАП в Русе. В нея е пояснено кой плаща сам вноските си за здраве, как се изчисляват дължимите суми за тях и в какъв срок и къде се внасят. Подробно е обяснено кога се губят здравноосигурителни права и как могат да бъдат възстановени. Приходната администрация препоръчва на русенци да уредят по-скоро евентуалните си пропуски, за да си спестят значителни финансови средства след промените в законодателството, които влизат в сила през следващата година.