Като един от перспективните за живеене градове в България, град Русе привлича все повече млади, учещи и работещи хора. Пазарът на имоти в Русе е динамичен и цветен. Да откриеш подходящ имот в града не е лека задача. Това до известна степен е така и защото, на много от нас се е случвало да си харесаме прекрасно място и имот за своята дейност, но да се окаже, че той е с неподходящо предназначение. Дали това ще е магазин, който искаме да превърнем в козметичен салон, или жилище, което би било идеалният офис и в двата случая е необходимо да се мине през определени процедури, докато постигнем целта си. Какви са тези процедури и какви трудности може да срещнете при една евентуална промяна статута на имот – това сме решили да изясним пред вас.
Самото предназначение на помещението е определено още при проектирането и строителството на сградата, в която се намира имота и е записано в нотариалния акт. Според своето предназначение сградите се делят на жилищни, производствени, вилни, курортни, обществено-обслужващи и такива със смесено предназначение. Собствениците на имоти могат да извършват преустройство на своите имоти в сградата, без да изменят или завземат помещенията за общо ползване.
По своята същност промяната на предназначение на имот е преустройство, при което не се засяга конструкцията и не се променя натоварването в сградата. Това преустройство преминава най-общо през няколко основни етапа:
  • оценка на възможността за извършване на преустройството
  • изготвяне на проект за преустройство по ЗУТ
  • съгласуване на проекта с електро, водо и газорозпределителните дружества
  • изготвяне на оценка на съответствие на проекта
  • осъществяване на строителен надзор
  • въвеждане в експлоатация и издаване на разрешение за ползване с новото предназначение
Важно е да знаете, че ако искате да променяте предназначението на надземни и подземни гаражи, това вече може да ви бъде разрешено, само ако към обекта има самостоятелни места за паркиране, в противен случай исканата промяна ще ви бъде отказана. Същото важи и за таванските помещения. Тяхното предназначение може да бъде променено, единствено ако към тях има мазе, склад или място за паркиране.
Друга особеност е, че в надземните етажи на жилищните сгради трябва задължително да има самостоятелен вход към помещението, което искате да преустроите в магазин. Входът трябва да бъде независим от общите части на жилищната сграда. За преустройство на имот, намиращ се на тези етажи, ще ви е необходимо и нотариално заверено съгласие на всички собственици на имоти, които са непосредствени съседи на помещението. Ако имотът, който искате да промените се намира на по-висок етаж, освен това съгласие, ще ви е нужно и решение на общото събрание на всички собственици на имоти в сградата.
Каквото и преустройство да правите, е много важно да се спазят всички санитарни, противопожарни и други изисквания, като за това се издават становища от съответните институции.
Целият проект за преустройство се разглежда на експертен съвет към съответната община и в случай на одобрение, се издава разрешение за преустройство на помещението, а след приключване на самото преустройство, имотът се въвежда в експлоатация.
Всяка промяна на предназначение на помещение е уредена от Закона за устройство на териториите.