От 1 март всички служители могат да влизат в Общината и да излизат от нея единствено с магнитни карти. Специалният достъп важи и за гражданите. На гишетата на охраната те са длъжни да се легитимират с личната си карта. Тя се чекира електронно, след което посетителят получава магнитна карта, с която отваря вратата. На излизане е длъжен да върне картата.
Новата електронна система за достъп е монтирана не само в Бялата сграда, но и в общинските служби на ул. „Олимпи Панов“, „Черно море“ и „Цариброд“. Цената й е близо 19 хил. лева, средствата са от бюджет 2012.
Контролираният достъп не е полицейска мярка, а по-висока система на сигурност и контрол на администрацията, коментира кметът Пламен Стоилов. Шефът на дирекцията по сигурността Спасимир Димитров обясни, че модерната технология дава възможност да се проследи кога и колко пъти служителите влизат и излизат, да се направи не само персонална извадка, но и по отдели. Той обясни, че системата може да се използва и за анализ на ефективността на административното обслужване, като се проследи къде и по колко пъти гражданите отиват за един и същ проблем.
Спасимир Димитров успокои, че личните данни на посетителите са защитени. Той уточни, че целта на Общината не е да ограничи достъпа на гражданите, а само да го контролира.