Трима младежи с увреждания, които живеят в двете къщички от семеен тип "Любов" и "Надежда", ще продължат образованието си през новата учебна година в специализираните паралелки на Професионална гимназия по облекло "Недка Иван Лазарова". В класовете, които се откриват в гимназията, младите хора ще учат "Производство на облекло" и "Шивачество".
От 1 април доставчик на социалните услуги в двата центъра е сдружение "Еквилибриум" и експертите полагат усилията да социализират момичетата и момчетата. Останалите обитатели на двете къщички ще продължат да посещават Помощно училище, Дневен център, клубовете по интереси в Комплекса за социални услуги и различни събития и празници.